Ý Nghĩa Tên Mai Anh

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên mai anh

Bộ 75 木 mộc <4, 8> 枚枚 maiméi(Danh) Thân cây. ◇Thi khiếp 詩經: Tuân bỉ Nhữ phần, Phạt kì điều mai 遵彼汝墳, 伐其條枚 (Chu phái mạnh 周南, Nhữ phần 汝墳) Theo bờ sông Nhữ kia, Chặt nhánh và thân cây.(Danh) Hàm thiết. § Ngày xưa hành quân, binh lính ngậm hàm thiết để khỏi nói được, tránh gây tiếng động. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: Hàm mai tật tẩu 銜枚疾走 (Thu thanh phú 秋聲賦) Ngậm tăm mà chạy mau.(Danh) Cái vú chuông, cái vấu chuông.(Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị dùng cho những vật nhỏ: cái, tấm, con, quả, v.v. ◎Như: nhất mai đồng bản 一枚銅板 một đồng tiền, lưỡng mai bưu phiếu 兩枚郵票 hai con tem. (2) Đơn vị dùng cho tên lửa, đạn dược. ◎Như: nhất mai tạc đạn 一枚炸彈 một trái tạc đạn, lưỡng mai hỏa tiễn 兩枚火箭 nhì tên lửa.(Danh) Họ Mai.(Phó) Một cái, một cái nữa. ◇Phạm Đình Hổ 范廷琥: Chủng chủng bất khả mai cử 種種不可枚舉 (Vũ trung tùy bút 雨中隨筆) Nhiều lắm không sao kể xiết.
枚 có 8 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)玫 gồm 8 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)埋 tất cả 10 nét, cỗ thổ: đất(32)梅 gồm 11 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)槑 tất cả 14 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)薶 tất cả 18 nét, bộ thảo: cỏ(140)霾 gồm 22 nét, cỗ vũ: mưa(173)

Xem thêm: Top 5 Trang Web Phim Hot Nhất Trong Năm 2021, 33+ Các Trang Sex Nhật Bản Và Châu Á

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 tất cả 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)英 bao gồm 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 có 11 nét, bộ nữ: thiếu nữ giới, bé gái, bầy bà(38)瑛 gồm 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 tất cả 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 bao gồm 14 nét, cỗ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 bao gồm 14 nét, cỗ phẫu: trang bị sành(121)樱 bao gồm 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 có 15 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 tất cả 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 gồm 16 nét, cỗ nạch: bệnh dịch tật(104)鹦 bao gồm 16 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)霙 có 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 nét, bộ nữ: phái nữ giới, nhỏ gái, bọn bà(38)甖 gồm 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có trăng tròn nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)攖 có trăng tròn nét, bộ thủ: tay(64)罌 có 20 nét, bộ phẫu: đồ sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 gồm 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 bao gồm 22 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)纓 bao gồm 23 nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 bao gồm 28 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)