Số nhóm gen liên kết

 + hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp, các nhóm tính trạng được di truyền bình ổn qua những thế hệ, có chân thành và ý nghĩa trong tiến hoá của loài.

+ Nhờ những gen


Bạn đang xem: Số nhóm gen liên kết

*
2 trang
*
kidphuong
*
*
1208
*
0Download

Xem thêm: Chọn Mua Iphone 6S Plus Màu Nào Đẹp Nhất ? Lựa Màu Iphone 6S Plus

Bạn sẽ xem tư liệu "Ôn tập links gen", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

LIÊN KẾT GENCác gen cùng nằm trên 1 NST phân li cùng mọi người trong nhà và làm cho thành team gen liên kết.Số nhóm gen link ở từng loài tương xứng với số NST 1-1 bội của loài đóSố đội tính trạng links tương ứng với số nhóm gen lien kếtVD: Ở bạn bộ NST 2n = 46 -> n = 23Vậy số team gen links là 23Ở loài ruồi giấm 2n = 8 -> số nhóm link là 4- Ý nghĩa: + hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp, các nhóm tính trạng được di truyền ổn định qua các thế hệ, có chân thành và ý nghĩa trong tiến hoá của loài.+ Nhờ những gen phân bố dọc trên 1 NST nên vật chất di truyền được chia gần như cho 2 tB con trong sút phân.I.Bài tập1. Xác minh số loại giao tử , viết những loại giao tử với tính tỉ lệ những loại giao tử:VD1: → 2 đẳng cấp giao tử là: Ab = aB =VD2: → 2 hình trạng giao tử là: AbC = aBc =VD3: Aa→ 4 dạng hình giao tử là: A BD = A bd = aBD = abd =Một thành viên có kg như sau: HH. Những NST liên kết hoàn toàn. Sử dụng dữ khiếu nại trên để trả lời các câu sau:Số phong cách giao tử được tạo thành bằng bao nhiêu?a. 4b. 16c. 2d. 82. Tỉ lệ mở ra loại giao tử AB De H là:a. 1/16b. 1/ 4c. 1/8d. 1/123. Các loại giao tử aB DE H mở ra với tỉ lệ nào?a. 25%b. 50%c. 12,5%d. 0%2. Xác định hiệu quả lai:VD: Một cặp phụ huynh có dạng hình gen x . Khẳng định tỉ lệ phân li KG với KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: quả tròn, b: Quả nhiều năm và những gen link hoàn toàn.- P: x Giao tử P: Ab, aBAb, aBF:PLKG: 1:2 : 1PLKH: 3 cao tròn : 1 thấp dàiVD 2: Một cặp cha mẹ có loại gen Aa x Aa khẳng định tỉ lệ phân li KG cùng KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: trái tròn, b: dài, D: trái trắng d: trái vàngQuả và những gen liên kết hoàn toàn. Cần sử dụng dữ khiếu nại trên để vấn đáp các câu sau:Số kiểu tổ hợp giao tử xuất hiện trong phép lai là:a. 4b. 8c. 16d. 62. Có bao nhiêu KG lộ diện ở F 1 phép lai trên?a. 9b. 4c. 8d. 6Cách tính: Cặp Aa x Aa có 3 KG, Cặp x có 2 kg -> 3 x2 = 6 hình dáng genTỉ lệ mở ra KH cây rẻ quả dài white color là:a. 25%b. 12,5%c. 6,25%d.18,75% bí quyết tính: Aa x Aa -> 1/ 4 cây thấp. X -> 1/ 2 quả dài màu trắng Cây tốt quả dài màu trắng : 1/ 4 x ½ = 1/ 8 = 12,5%