Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Thì hiện tại hoàn thành và vượt khứ đơn là nhị thì được sử dụng liên tiếp trong giờ đồng hồ anh. Từng thì có một cách áp dụng khác nhau. Mặc dù nhiên, trong một trong những trường hợp, bạn học dễ bị nhầm lẫn, khó hiểu giữa hai thì. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, chúng ta hãy cùng chăm học bài khám phá sự khác nhau và gỡ rối thì vượt khứ đối chọi và hiện tại tại ngừng nhé!

Đặc điểm 1: Thì quá khứ solo và hiện nay tại ngừng chia cồn từ khác nhau

Thì vượt khứ đơnThì bây giờ hoàn thành
S + V-edS + have/has + VpII
I ate Korean food last night

I saw Hoa yesterday

Lan didn’t come lớn my tiệc nhỏ yesterday

I have eaten Korean food

I haven’t seen Hoa since yesterday

We have prepared for this buổi tiệc nhỏ since 8 am.

Bạn đang xem: Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Đặc điểm 2:

Thì vượt khứ đơn diễn tả hành cồn đã xong xuôi trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành diễn đạt hành động chưa kết thúc. Hành vi đó xẩy ra trong vượt khứ nhưng kéo dài đến thời khắc nói.

I lived in Hanoi for 10 years (Now I’m not)I have lived in Hanoi for 10 years (I’m still living here)

Đặc điểm 3:

Thì thừa khứ 1-1 có kết quả của vụ việc không ảnh hưởng đến hiện nay tại, ngừng hoàn toàn trong thừa khứ.

Thì hiện nay tại chấm dứt có công dụng của hành động ảnh hưởng đến hiện tại.

I lost his phone number. (I had it again yesterday when I met him at school)I lost his phone number. (Now, I can’t call him)

*

Đặc điểm 4: Thì quá khứ đơn và hiện nay tại chấm dứt có một số trong những trạng tự chỉ thời hạn chung nhưng cũng có thể có một số trạng từ chỉ thời gian riêng có.

Thì quá khứ đơn: last week, last month, yesterday, (time) + ago,..

I watched this film yesterdayI have watched this film yesterday

I visited my grandparents 2 weeks agoI have visited my grandparents 2 weeks ago.

Thì bây giờ hoàn thành: since + thời hạn trong quá khứ

I have studied English since last monthI studied English since last month.

Thì vượt khứ đơn và hiện tại tại hoàn thành đều có thể dùng nhằm nói sự việc xảy ra bao nhiêu lần. Tuy nhiên, mốc giới hạn ở thì thừa khứ 1-1 thường được dùng với thời hạn trong quá khứ.

I went to lớn Nha Trang 2 times last year.(But in this year, I’ve just been there once)I have been to Nha Trang 2 times.(Just 2 times from the past lớn present)I went camping 3 times last summer.I have gone camping 3 times.

*

Đặc điểm 5: Thì quá khứ 1-1 và thì hiện nay tại chấm dứt đều hoàn toàn có thể dùng để mô tả hành đụng trong vượt khứ.

I went khổng lồ Dalat.Did you go to lớn Dalat?I have been khổng lồ Dalat.Have you ever been to lớn Dalat?

-> 4 câu bên trên đều nói tới việc xẩy ra trong vượt khứ.

Bạn đã từng đi Đà Lạt khi nào chưa?

Tớ đi rồi.

Tuy nhiên, điểm giúp minh bạch thì thừa khứ đối kháng và hiện tại kết thúc là thì hiện nay tại chấm dứt được dùng để làm nói về yêu cầu của một người, thời gian trải nghiệm không quan trọng và bạn đó vẫn tồn tại sống. Thì quá khứ đơn được sử dụng khi người này đã qua đời, hoặc không còn giúp việc đó nữa.

I have been to lớn Sapa 3 times.Ho đưa ra Minh President went lớn French many times.

Một số ví dụ về kiểu cách nói và hỏi về trải nghiệm:

She has tried raw fish.He has married 3 times.Have you ever been to Japan?Have you been lớn Phu Quoc island before?

Đặc điểm 6:

Đôi khi, thì hiện tại chấm dứt có thể cần sử dụng để diễn đạt sự bài toán vừa xẩy ra gần đây. Trong trường hợp này, ta có thể dùng cả thì vượt khứ solo và bây giờ hoàn thành. Khi dùng thì hiện tại hoàn thành, ta thường sử dụng “just/recently” để biểu đạt hành đụng vừa xảy ra.

I have just done my homework.He has visited London recently.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Với Who Se/ What Trong Tiếng Anh, Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh Với Wh

Bài tập thì hiện nay tại kết thúc và vượt khứ đơn

1/ I _______(never/go) to lớn Korea.

2/ My grandmother ______(have) 9 children.

3/ She _____(live) in England for 5 year when she was young.

4/ I ____(lose) my wallet when I was on my way home.

5/ (You/see) _____ Hoa today?

6/ Last weekend, I ___(play) volleyball, then I ____(go) to my friend’s party.

7/ I ____(read) that book last night.

8/ Hoa _____(visit) her mom last month.

9/ She_____(travel) many countries. She knows a lot about each country.

10/ Hoa & her boyfriend ___(go) khổng lồ cinema yesterday.

11/ Ow! I ____(cut) my finger.

12/ Ho đưa ra Minh _____(born) Nguyen Sinh Cung on May 19, 1890. In 1911, he ____(find) work as a cook on a French streamer & ____(spend) next 7 years at sea.

13/ Saigon ____(rename) Ho đưa ra Minh City.

14/ They _____(already arrive) in Hanoi.

15/ I _____(meet) my mom last Monday.

16/ I _____(buy) a cheap máy tính xách tay yesterday.

17/ Yesterday, Hoa ____(go) to chool by bike.

18/ He _____(take) a bus to lớn there last Tuesday.

KEY:

1/ never went

2/ had

3/ lived

4/ lost

5/ Did you see

6/ played/ went

7/ read

8/ visited

9/ has travelled

10/ went

11/ cut

12/ was born/ found/ spent

13/ was renamed

14/ have already arrived

15/ met

16/ bought

17/ went

18/ took

Trên đây là những điểm lưu ý phân biệt thì hiện tại tại xong và thì quá khứ đơn được chuyên học bài nghiên cứu và phân tích và tổng hợp. Các bạn đã nắm rõ sự khác biệt của nhì thì này chưa? Hãy học cùng tự đặt ví dụ để hiểu rộng về bài học này nhé!

Nếu còn trường hợp nào khiến nhầm lẫn, khó khăn hiểu thân 2 thì, hãy chia sẻ với chuyên học bài xích nhé!