Thương Tình Nhân

nhắc tới tên đồng đội cảm thấy ảm đạm Những lúc cô đơn anh càng chiều chuộng Tâm tư biết ngỏ thuộc ai Thức đêm mới biết tối dài bồ anh hỡi tất cả hay? ao ước đến thăm anh sao lòng vẫn ngại cửa ngõ đóng then gài trọng tâm sự với ai Anh ơi tất cả hiểu lòng em bao gồm nghe tiếng nói của một dân tộc chẳng thành tâm tình gửi trọn về anh. ĐK: Đường vào tình yêu hại não em không đáng ngại Cho bởi dòng sông không đáy chuộng tình nhân đổi thay Anh ơi yêu đương em xin đừng dối trá Đừng yêu thương chót lưỡi đầu môi Chỉ làm cho khổ lụy mà lại thôi. Vắng ngắt bóng nhì hôm sao lòng lưu giữ nhiều mới biết con tim đau vì chưng đã yêu Anh ơi gồm hiểu lòng em bao gồm thao thức với nhân tình Chúng mình tâm sự tàn canh...

Bạn đang xem: Thương tình nhân


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.