CÂU HỎI CỦA NGUYỄN LINH CHI

*

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyễn linh chi

một tín đồ đem trứng ra chợ bán,buổi sáng phân phối được3/5 số trứng trong thúng,số trứng bán tốt buổi chiều so với buổi sánggiảm đi 2 lần.Trong thúng sót lại 6 trái trứng.Hỏi người này đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?


*

6 trái trứng khớp ứng với số phần trái trứng bạn đó đem phân phối là:

(1-frac35-frac35:2=frac110)(số quả trứng)

Người này đã đem ra chợ số trái trứng là:

6:(frac110)=60 (quả)

Đáp số: 60 quả


*

Một người mang trong mình 1 thúng trứng ra chợ dể bán, buổi sáng bán tốt 3/5 sốtrứng trong thúng, số trứng bán tốt buổi chiều đối với buổi sáng giảm sút 2 lần.Trong thúng sót lại 6 quả trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ bán bao nhiêu trái trứng?


Một tín đồ đem một thúng trứng ra chợ đẻ bán, buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng trong thúng, giờ chiều số trứng bán tốt so với buổi sáng giảm sút 2 lần. Vào thúng sót lại 6 quả trứng. Hỏi người này đã đem ra từng nào quả trứng?


Xem thêm: Điện Thoại Iphone 5S Nóng Máy Nhanh Hết Pin, Hao Pin, Điện Thoại Iphone 5S Bị Nóng Quá Mức

1 người đem 1 thúng trứng ra chợ nhằm bán, buổi sáng bán đc 3/5 số trứng vào thúng, số trứng bán đc buổi chiều bớt đi gấp đôi so với buổi sáng thìtrong thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người này đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?


MỘT NGƯỜI ĐEM THÚNG TRỨNG RA CHỢ BÁN .BUỔI SÁNG BÁN ĐƯỢC 3/5 SỐ THÚNG trong THÚNG,NHƯ VẬY BÁN GẤP 2 LẦN BUỔI CHIỀU BÁN.TRONG THÚNG CÒN LẠI 6 QUẢ.HỎI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐEM RA CHỢ BÁN BAO NHIÊU QUẢ ?


Một bạn đem thung ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, vì thế đã chào bán gấp 2 lần buổi chiều bán. Vào thúng còn lại 6 quả. Hỏi người đó đã đem ra chợ chào bán bao nhiêu quả


một tín đồ đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, bởi vậy bán gấp hai lần buổi chiều bán. Trong thúng còn sót lại 6 quả. Hỏi fan đó rước ra chợ buôn bán bao nhiêu quả?

nhanh nha, mình đã gấp


một bạn đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng vào thúng, vì thế bán gấp rất nhiều lần lần chiều tối bán. Vào thúng sót lại 6 quả. Hỏi fan đó lấy ra chợ cung cấp bao nhiêu quả?


8. Một người đem một thúng trứng ra chợ nhằm bán, buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, số trứng bán được buổi chiều đối với buổi sáng giảm sút 2 lần. Vào thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người này đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?


Một bạn đem thúng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trái trứng trong thùng, như vậy phân phối gấp 2 lần buổi chiều. Trong thùng còn sót lại 6 quả. Hỏi bạn đó lấy ra chợ từng nào quả