MẪU CAM KẾT 23 MỚI NHẤT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc  BẢN CAM KẾT (Áp dụng cho cá thể chưa đến mức thu nhập chịu đựng thuế TNCN)

 1. Tên tôi là: …………….……………

2. Mã số thuế:              

3. Số CMND/hộ chiếu :……….. Ngày cấp: ………. địa điểm cấp: ………….. 4. Địa chỉ cư trú:……………..…………………… 5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………… Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ gồm thu nhập độc nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng mong tính tổng thu nhập cá nhân không quá…..(*)….. Triệu đ (ghi bởi chữ…………) nên chưa tới mức nên nộp thuế TNCN.

Bạn đang xem: Mẫu cam kết 23 mới nhất

Tôi khẳng định số liệu khai bên trên là đúng và chịu trách nhiệm trước quy định về mọi số liệu đang khai./.

 …., ngày …… mon …… năm……….

Xem thêm:

CÁ NHÂN CAM KẾT
 (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai trên mục này được xác minh bằng mức sút trừ gia cảnh được xem trong năm: VD: – Trường đúng theo người cam kết không có fan phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu vnd x 12 mon = 108 triệu đồng. – Trường hợp người cam kết có 01 người dựa vào thực tế nên nuôi dưỡng trong những năm là 10 tháng:

Số chi phí khai=108 triệu đồng+3,6 triệu đồngx10 tháng=

144 triệu đồng

 

*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – thoải mái – hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Kính gửi: …………………………………………………… 1. Thương hiệu tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………….

 2. Mã số thuế:              

Theo cơ chế của phương pháp Thuế thu nhập cá nhân, hiện tượng sửa đổi một số điều phép tắc Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại 1-1 vị, ý kiến đề nghị cơ quan liêu thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị bọn chúng tôi).

Tôi (đơn vị bọn chúng tôi) phụ trách quản lý, áp dụng chứng tự khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng những quy định hiện hành về làm chủ và áp dụng ấn chỉ thuế./.

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng vệt (nếu có)