LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

Bài 7. Thực hành lắp mạch năng lượng điện đèn ống huỳnh quang

I - DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

1. Dụng cụ

- Kìm điện

- Kìm tuốt dây

- Dao nhỏ

- Tua vít

- Khoan năng lượng điện (hoặc khoan tay)

- cây bút thử điện

- Thước kẻ

- bút chì

2. Vật tư và thiết bị

- bóng đèn ống huỳnh quang

- Tắc te

- Chấn lưu

- Máng đèn

- công tắc 2 cực

- ước chì

- Bảng điện

- Dây dẫn

- Băng giải pháp điện

- Giấy ráp

II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ đính thêm đặt

a. Khám phá sơ trang bị nguyên lí mạch điện huỳnh quang

*

Mạch điện tất cả 5 thành phần chính:

STT

Tên gọi

Chức năng

1

Cầu chì

Là thiết bị đảm bảo đối với hiện tượng lạ ngắn mạch.

Bạn đang xem: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

2

Công tắc

Dùng để đóng hoặc cắt nguồn năng lượng điện với mạch điện.

3

Chấn lưu

Tạo sự tăng nắm lúc lúc đầu để đèn thao tác làm việc và số lượng giới hạn dòng điện qua đèn lúc đèn vượt sáng.

Xem thêm:

4

Tắc te

Tự cồn nối mạch khi điện áp cao ở nhị điện cực và ngắt mạch khi năng lượng điện áp giảm, mồi đèn sáng thời điểm ban đầu.

5

Bóng đèn

Là khu vực phát ra ánh sáng.

Bảng 1. Các bộ phận chính trong mạch điện đèn ống huỳnh quang

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Các bước triển khai vẽ:

*

Bước 1. Vẽ đường dây nguồn

Bước 2. Xác xác định trí để bảng điện, cỗ đèn huỳnh quang

Bước 3. Xác xác định trí những thiết bị năng lượng điện trên bảng điện

Bước 4. Vẽ mặt đường dây dẫn điện theo sơ thiết bị nguyên lí

- Nối dây bộ đèn

- Nối dây mạch điện

- Hòa mạng

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

STT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

Kìm điện

1

Có bí quyết điện

2

Kìm tuốt dây

1

Có cách điện

3

Tua vít

1

Có phương pháp điện

4

Khoan tay

1

 

5

Bút demo điện

1

500V

6

Bộ bóng đèn huỳnh quang

1

220V-20W

7

Bảng điện

1

200 x 150

8

Cầu chì

1

5A - 250

9

Công tắc

1

5A - 250

10

Dây dẫn

3 mét

M(2x24/0.18mm)

Bảng 2. Bảng dự đoán dụng cụ, vật liệu và thiết bị

3. Lắp đặt mạch năng lượng điện đèn ống huỳnh quang

Qui trình lắp đặt mạch năng lượng điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

*

Bước 1. Vạch dấu

- Vạch địa chỉ lắp đặt các thiết bị đèn

- vén dấu lối đi dây với vị trí lắp ráp bộ đèn ống huỳnh quang

Bước 2. Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít

- Khoan lỗ luồn dây

Bước 3. Lắp thiết bị năng lượng điện của bảng điện

- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo đảm trên bảng điện

- gắn thêm đặt những thiết bị điện vào bảng điện

Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang đãng theo sơ đồ lắp đặt

- lắp đặt các thành phần của cỗ đèn vào máng đèn

Bước 5. Nối dây mạch điện

- Đi dây từ bỏ bảng năng lượng điện ra đèn

Bước 6. Kiểm tra

- lắp đặt đúng theo sơ đồ

- chắn chắn chắn

- các mối nối bình an điện, chắc chắn và đẹp

- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn

- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho quản lý thử

Tham khảo thêm Lý thuyết công nghệ 9: bài xích 8. Thực hành gắn mạch điện hai công tắc nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn