Làm tròn hàng nghìn trong excel

Excel mang đến allofit.net 365 Excel mang đến allofit.net 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel smartphone Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn không muốn thấy phần lớn vị trí thập phân không quan trọng trong ô bởi vì chúng khiến cho các ký tự ###### xuất hiện thêm hoặc nếu các bạn không đề nghị làm tròn số xuống đúng mực đến mức rất nhỏ, hãy biến hóa định dạng ô nhằm có được số vị trí thập phân mà các bạn muốn.

Bạn đang xem: Làm tròn hàng nghìn trong excel

Làm tròn số tới đơn vị chức năng chính ngay sát nhất

Nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chính gần nhất, ví dụ như hàng ngàn, mặt hàng trăm, sản phẩm chục, hàng solo vị, hãy cần sử dụng một hàm vào công thức, hãy có tác dụng theo quá trình sau:

Bằng giải pháp dùng một nút:

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân để hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau dấu thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm vào mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy ở trong vào kiểu dữ liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Bằng giải pháp dùng hàm trong công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng bí quyết dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ bao gồm hai đối số (đối số là phần dữ liệu mà công thức cần có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn muốn làm tròn, nó hoàn toàn có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số sản phẩm công nghệ hai là số chữ số mà bạn có nhu cầu làm tròn số mang đến đó.

Giả sử ô A1 cất số 823,7825. Để làm cho tròn số tới solo vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho tác dụng bằng 1.000

Số 823,7825 nằm sát số 1.000 hơn là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm tại đây bởi vì bạn có nhu cầu làm tròn số sang bên trái của lốt thập phân. Điều tựa như áp dụng mang đến hai công thức tiếp sau làm tròn đến hàng ngàn và hàng chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho hiệu quả bằng 800

Số 800 ngay gần số 823,7825 hơn là số 900. Chúng tôi tin rằng hiện giờ bạn đang hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho công dụng bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho tác dụng bằng 824

Dùng số 0 để làm tròn tới chữ số solo gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho tác dụng bằng 823,8

Dùng số dương sinh sống đây để làm tròn số tới số vị trí thập phân mà các bạn xác định. Điều giống như áp dụng mang đến hai công thức tiếp sau làm tròn đến một phần trăm và 1 phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng phương pháp dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho hiệu quả bằng 4

Làm tròn số xuống bằng phương pháp dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động y như hàm ROUND, chỉ khác là luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân thiết bị ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho kết quả bằng 3,141Bấm vào một trong những ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy nhấn vào Bộ dựng Công thức.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Để

Trong cỗ dựng Công thức, tra cứu kiếm rồi bấm lưu ban vào

Bên bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn lên. Trong num_digits,hãy nhập 0 để làm tròn số lên tới số nguyên ngay sát nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn xuống. Trong num_digits,hãy nhập 0 để làm tròn số lên tới mức số nguyên sát nhất.

Xem thêm:

Làm tròn lên một vài trang đều

EVEN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn.

Làm tròn lên đến mức một số lẻ

ODD

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn.

Làm tròn số tới bội số sớm nhất của một vài khác

MROUND

Bấm vào hộp ở kề bên nhiều, rồi nhập số bạn muốn đặt bội số gần nhất.

Nhấn RETURN .


Bạn hoàn toàn có thể đặt vị trí lốt thập phân khoác định cho những số trong Tùy chọn Excel.

Bấm vào Tùy lựa chọn (Excel.2010 Excel 2016 đến 2016) hoặc allofit.net Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, bên dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn vỏ hộp kiểm Tự động chèn lốt thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương mang lại các chữ số ở bên phải của dấu thấp phân hoặc số âm cho các chữ số ở bên trái của dấu thập phân.


Để trợ thì thời thay thế tùy lựa chọn số chữ số thập phân cầm định, hãy nhập vết thập phân khi chúng ta nhập số.

Để loại trừ dấu thập phân ngoài số mà bạn đã nhập có vận dụng số chữ số thập phân nạm định, hãy làm như sau:

Bấm vào Tùy lựa chọn (Excel.2010 Excel 2016 đến 2016) hoặc allofit.net Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong hạng mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, quăng quật chọn hộp kiểm Tự cồn chèn dấu thập phân.

Trong một ô trống, nhập một vài chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy thuộc vào số chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô nếu như số cất hai chữ số thập phân và bạn muốn chuyển số kia thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*
hoặc dấn CTRL+C.

Trên trang tính, chọn những ô chứa các số có chữ số thập phân mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong vỏ hộp thoại Dán Đặc biệt, dưới Thao tác, bấm vào Nhân.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.