Kết nối với máy tính

Sử dụng máy tính xách tay từ xa trên máy Windows, game android hoặc tiện ích ios để liên kết với PC chạy Windows 10 từ xa. 

Thiết lập PC bạn có nhu cầu kết nối nhằm PC có thể chấp nhận được kết nối tự xa:

Khi các bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Hệ thống > Máy tính từ bỏ xa, rồi nhấn vào Bật vật dụng tính Từ xa.

Bạn đang xem: Kết nối với máy tính

Ghi lại thương hiệu của PC này vào Cách liên kết với PC này. Bạn sẽ cần tin tức này sau.

Xem thêm:

Sử dụng máy vi tính Từ xa để liên kết với PC bạn đã thiết lập:

Trên PC chạy Windows 10 viên bộ: Trong vỏ hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Kết nối máy vi tính Từ xa, rồi chọn Kết nối máy vi tính Từ xa. Trong Kết nối máy tính xách tay Từ xa, nhập tên của PC bạn muốn kết nối (từ cách 1) rồi chọn Kết nối.

Trên đồ vật Windows, game android hoặc iOS: Mở áp dụng từ xa trên máy tính xách tay (sẵn sử dụng miễn giá thành trên allofit.net Store, Google Play cùng Windows app Store), tiếp đến thêm tên máy tính mà bạn có nhu cầu kết nối (từ cách 1). Chọn tên PC từ bỏ xa mà chúng ta đã thêm và tiếp nối đợi kết nối hoàn tất.

Bật laptop Từ xa


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia allofit.net sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
allofit.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © allofit.net 2021