Giải Hóa 9 Bài 5

Nội dung bài bác giảng ôn tập lại cục bộ tính hóa học hóa học của hai nhóm hóa học cơ phiên bản của chất hóa học vô cơ là Oxit cùng Axit. Vậy thân oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào họ cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau:


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa chất của Oxit

1.2.Tính hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài bác 5 chương 1 hóa học 9


*

*

Hình 1:Mối contact giữa oxit axit với oxit bazơ

Các phản bội ứng minh họa tính chất hóa học tập của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(2) .CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2→ CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2:Tính hóa chất của Axit

Các bội nghịch ứng minh họa đặc điểm hóa học tập của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 5

(2). 3H2SO4 + Fe2O3→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3→ FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2:Sơ đồ bốn duy bài luyện tập đặc thù hóa học tập của Oxit

*

Hình 3:Tính hóa chất của Axit


Bài 1:

Cho các chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho biết thêm những chất nào chức năng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. Gần như chất tác dung với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O →H2SO3

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

P2O5 +3H2O → 2H3PO4

b. Gần như chất tác dụng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O

c. Rất nhiều chất công dụng với dd KOH: SO2, P2O5 .

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) tính năng vừa hết với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 với H2O.

Xem thêm:

Viết phương trình hóa học xảy ra.Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.Tính khối lượng chất kết tủa thu được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

b.(n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 →BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Khối lượng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập bí quyết hóa học tập của một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II hiểu được cứ 30ml hỗn hợp HCl nồng độ 14,6% thì kết hợp hết 4,8g oxit đó.

Hướng dẫn:

Đặt công thức hóa học của kim loại cần search là: RO.

Phương trình chất hóa học của phản bội ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl:nHCl=30.14,6100.36,5= 0,12 mol

Số mol oxit :nRO= 0,12 : 2 = 0,06 mol

Khối lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử khối của oxit là RO = 80

Nguyên tử khối của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc.

Bài 4:

Cho 14,5 gam tất cả hổn hợp (Fe, Zn, Mg) tan không còn trong H2SO4 loãng , chiếm được 6,72 lít khí (đktc) với dung dịch A.Cô cạn dung dịch A chiếm được m (gam) muối.

a) Tính m = ?

b) Tính V lít H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2sinh ra là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

áp dụng định chính sách bảo toàn điện tích ta có:

mhỗn hợp kim loại+ maxit= mmuối+ mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4đã cần sử dụng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))