Giá Đồng Hồ Rolex Nữ

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 2021. Ref: 278274-0017. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: thép 904L cùng vàng white 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ rolex nữ


*
*

*
*

*
*

*
*

Tình trạng: mới 100% . Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279171-0014. Form size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: quà hồng 18k, thép ko gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0024. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278343RBR-0017. Movement: automatic, cal.2236. Chất liệu: demi tiến thưởng vàng 18k. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0025. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi đá quý vàng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2019. Ref: 279383RBR-0019. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: rubi vàng 18k, thép 904L, vành kim cương bao gồm hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2016. Kích cỡ mặt, size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 279381RBR. Movement: automatic, Cal.2236. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Trữ cót: 55 giờ. Chất liệu: kim cương hồng, thép ko gỉ, kim cương.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2018. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28mm. Ref: 279383RBR-0021. Movement: automatic, Cal 2236. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chất liệu: demi đá quý vàng 18k và kim cương.
Tình trạng: đã qua sử dụng. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 12/2016. Ref: 279173-0011. Form size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: đá quý vàng 18k, thép 904L. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2016. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0006. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0007. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: xoàn vàng 18k cùng kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2017. Ref: 279383-0007. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: vàng vàng 18k, thép 904L, vành kim cương bao gồm hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278383RBR-0022. Movement: automatic, cal.2236. Hóa học liệu: demi kim cương vàng, vành kim cương. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2016. Ref: 279383RBR. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k, thép 904L với kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: Demi tiến thưởng hồng. Ref: 278271-0025. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0020. Movement: Automatic - Cal. 2236. Chất liệu: vàng vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2019. Ref: 279383RBR-0013. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: vàng vàng 18k, thép 904L và kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: demi rubi hồng 18k. Ref: 278271-0023. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: xoàn trắng 18k với kim cương. Ref: 278344RBR-0027. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: kim cương trắng 18k và kim cương. Ref: 278344RBR-0034. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 34mm. Ref: 115200. Movement: lên dây trường đoản cú động, Cal 3135. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: thép 904L.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 178158-0007. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Bộ máy: tự động, cal.2235. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k. Dự trữ cót: 48h. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 278343RBR-0029. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi quà vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278343RBR-0018. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: demi quà vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao . Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2015. Ref: 279178-0004. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: lên cót tự động, Cal.2236. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.

Xem thêm: Các Loại Địa Chỉ Trong Excel Địa Chỉ Ô A, Các Loại Địa Chỉ Trong Excel


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0040. Movement: Automatic - Cal. 2236. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 2021. Ref: 278274-0033. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: thép 904L và vàng trắng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279178-0004. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: lên cót từ động, Cal.2236. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 278240-0018. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal 2236. Hóa học liệu: Thép không gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: đang qua sử dụng. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2014. Kích cỡ mặt, Size: 26mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2235. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Ref: 179138. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278285RBR-0030. Movement: Automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k và kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 55h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bh 2021. Ref: 278274-0034. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: thép 904L với vàng trắng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Ref: 278245BZ. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: đồng hồ đấu giá, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, giấy bảo hành. Form size mặt, Size: 29mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 80298. Movement: Automatic, Cal 2135. Chất liệu: rubi vàng 18k, vàng hồng và vành kim cương bao gồm hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây..
Tình trạng: đồng hồ đấu giá, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ với giấy chứng nhận đấu giá. Ref: 69178. Size mặt, Size: 26mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal 2135. Hóa học liệu: quà vàng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 278273-0025. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: đá quý 18k, thép 904L. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279135RBR-0030. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279135RBR-0029. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Dự trữ: 55h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279135RBR-0027. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Nguồn gốc: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279135RBR-0026. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279135RBR-0025. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Hóa học liệu: vàng hồng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279175-0029. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót từ động, Cal.2236. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279175-0026. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót trường đoản cú động, Cal.2236. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279175-0025. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót từ bỏ động, Cal.2236. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279175-0023. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót trường đoản cú động, Cal.2236. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279175-0020. Form size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót trường đoản cú động, Cal.2236. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279175-0009. Form size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót từ động, Cal.2236. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278341RBR-0023. Movement: Automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: Demi tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279175-0024. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Lên cót từ bỏ động, Cal.2236. Hóa học liệu: quà hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Kháng nước: 100m.