Cho Hình Bình Hành Abcd

Xem giải mã sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân nặng

Bạn đang xem: Cho hình bình hành abcd

Xem giải mã sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời thắc mắc 1 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Những cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 tất cả gì đặc trưng ?

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện đặc thù về cạnh, về góc, về đường chéo cánh của hình bình hành đó.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong những tứ giác sống hình 70, tứ giác làm sao là hình bình hành? vị sao ?

Xem giải mã


bài xích 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy tờ kẻ ô vuông làm việc hình 71 bao gồm là hình bình hành hay là không ?

Xem giải thuật


bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Minh chứng rằng BE = DF.

Xem giải thuật


bài xích 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 45 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Mang đến hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D giảm AB ngơi nghỉ E, tia phân giác của góc B

Xem giải mã


bài xích 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng tốt sai ?

Xem lời giải


bài xích 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD bao gồm E, F, G, H theo máy tự là trung điểm của các cạnh

Xem giải thuật


bài xích 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo sản phẩm tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, chồng theo thiết bị tự làm việc M với N.

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Xem thêm: Hướng Dẫn Chọn Keycap Cho Bàn Phím Cơ Của Bạn, Keycap Giá Tốt Tháng 10, 2021

Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số chín - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 9 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 10 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 10 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép allofit.net gởi các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.