CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013

1/ phần lớn điểm cần lưu ý trước lúc đi vào công việc tính thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, chi phí công

a/ Thời điểm khẳng định thu nhập chịu thuế TNCN:là thời điểm tổ chức, cá thể trả thu nhập cho tất cả những người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8Thông tứ 111/2013/TT-BTC).

Bạn đang xem: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013

Ví dụ: chi phí lương của mon 12/2016 trả vào tháng 01/2017 thì tính vào thu nhập chịu thuế của mon 01/2017.

Thuế TNCN là nhiều loại thuế tính theo tháng, kê khai hoàn toàn có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm.

b/ phương thức tính thuế thu nhập cá nhân

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: giành cho lao động ký hợp đồng lao cồn (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10%: dành cho không cam kết hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới 3 mon có tổng vốn trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: dành cho cá thể không trú ngụ (Thường là tín đồ nước ngoài) được xác định bằng thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

2/ phía dẫn cụ thể cách tính thuế thu nhập cá thể trong từng ngôi trường hợp gắng thể

a/ Đối với cá nhâncư trúcó cam kết HĐLĐtừ 3 mon trở lên

Kể cả trường hợp cá thể ký đúng theo đồng tự 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.– Đối với cá nhân cư trú ký kết hợp đồng lao động từ 3 mon trở lên nhưng mà nghỉ làm trước khi xong hợp đồng lao cồn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần(Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 củaThông tứ 111/2013/TT-BTC).

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế TNCN

x

Thuế suất

a1. Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế TNCN

=

Thu nhập chịu đựng thuế TNCN

Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu đựng thuế:là tổng TNCN nhận ra từ tổ chức triển khai chi trảkhông bao gồmcác khoản sau:

Tiền nạp năng lượng giữa ca, ăn uống trưa

Theo Khoản 4 Điều 22Thông tứ 26/2016/TT-BLĐTBXHlà không được thừa quá730.000 đồng/người/tháng.

Phụ cung cấp điện thoại

Phụ cấp cho trang phục

Theo Điều 4 củaThông tư 96/2015/TT-BTC khoản phụ cấp cho trang phục bằng tiền mặt không quá5.000.000 đồng/người/năm.

Tiền công tác phí

Thu nhập tự phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ đồng hồ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công thao tác ban ngày, thao tác trong giờ.

Xem thêm:

Ví dụ: ban ngày được trả 6.000 đồng/giờ, có tác dụng thêm đêm tối được trả 10.000 đồng/giờ thì số tiền làm thêm đêm hôm nhận được gồm 6.000 đồng yêu cầu chịu thuế TNCN, 4.000 đồng quá trội không chịu đựng thuế TNCN.

Các khoản phụ cấp, trợ cung cấp khác không chịu đựng thuế TNCN

Các khoản sút trừbao gồm:

Giảm trừ gia cảnh

– Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng.

– Đối với người phụ thuộc vào là 3.600.000 đồng/người/tháng.

Các khoản bảo đảm bắt buộc bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với bảo hiểm công việc và nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.
Các khoản góp sức từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

*

a.2 Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ chi phí lương, chi phí công được vận dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần chế độ tại Điều 22Luật Thuế TNCN, ví dụ như sau:

Bậc thuế

Phần các khoản thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 cho 120

Trên 5 mang đến 10

10

3

Trên 120 mang đến 216

Trên 10 cho 18

15

4

Trên 216 cho 384

Trên 18 cho 32

20

5

Trên 384 cho 624

Trên 32 cho 52

25

6

Trên 624 cho 960

Trên 52 cho 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

b/ Đối với cá thể cư trú không cam kết HĐLĐ hay bao gồm ký nhưng mà dưới 3 tháng

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần đưa ra trả thu nhập cá nhân từ 2.000.000 đồng trở lên trên như sau:

– Đối với cá thể cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt tất cả mã số thuế tốt không).

Lưu ý:

– ngôi trường hợp cá thể chỉ gồm duy nhất thu nhập cá nhân thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo xác suất nêu trên nhưng cầu tính tổng vốn thu nhập chịu thuế của cá thể sau khi trừ bớt trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập cá nhân làm cam đoan (Cam kết 02/CK-TNCN – Theo mẫu mã tạiThông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức triển khai trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

– tín đồ làm cam kết 02 cần phải có MST tại thời khắc làm cam kết.

Căn cứ vào khẳng định của bạn nhận thu nhập, tổ chức triển khai trả thu nhập không khấu trừ thuế. Dứt năm tính thuế, tổ chức trả các khoản thu nhập vẫn bắt buộc tổng hợp danh sách và các khoản thu nhập của những cá thể chưa đến cả khấu trừ thuế (vào mẫu phát hành kèm theo văn phiên bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp mang đến cơ quan tiền thuế. Cá nhân làm cam kết phải phụ trách về bản cam kết của mình, trường đúng theo phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo hiện tượng củaLuật thống trị thuế.

c/ Đối với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN so với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá thể không trú ngụ được khẳng định bằng thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền người công nhân với thuế suất 20%.