CÁCH THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG 2018

Theo như tin tức của bộ GD&ĐT, sau thời điểm có tác dụng thi THPT quốc gia năm 2018, thí sinh sẽ tiến hành phép biến đổi nguyện vọng theo hai hình thức bằng cách online hoặc bằng phiếu xét tuyển chọn THPT. Bên dưới đây, Kênh tuyển chọn sinh sẽ lí giải bạn biến đổi nguyện vọng online.

Bạn đang xem: Cách thay đổi nguyện vọng 2018

*

Vào ngày 19/07, khối hệ thống sẽ xác định xóa cục bộ những điều chỉnh nguyện vọng vào kỳ chạy thử. Dưới đó là cách điều chỉnh ước muốn xét tuyển đh năm 2018:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

*

Bước 2: Thí sinh chọn chức năng đổi khác nguyện vọng xét tuyển sinh từ danh sách hệ thống

Bước 3: Sửa ước vọng theo yêu cầu thông tin nguyện vọng

 Nhấn vào màn hình hiển thị "sửa nguyện vọng", thí sinh thừa nhận “chỉnh sửa nguyện vọng" bên tay phải

Sau đó "Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh" được hiển thị.

Sau khi screen "Sửa nguyện vọng" hiển thị, thí sinh chọn trường, lựa chọn ngành, chọn tổ hợp môn ao ước thay đổi

Bước 4: Xóa nguyện vọng cũ bằng cách:

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh thừa nhận nút "Xóa" trên screen "Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh"

Sau khi hệ thống nội dung xác nhận xóa xuất hiện, nếu còn muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhận nút "OK", còn không nhận nút "Cancel".

Bước 5: Sau khi bấm “Xác dấn đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một đợt nữa xem thí sinh có chắc hẳn rằng thực hiện hay không.

Bước 6: Sau lúc bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu giữ vào hệ thống, bấm “Cancel” nhằm hủy vứt chỉnh sửa.

Xem thêm:

Thay đổi thiết bị tự hoài vọng thí sinh nên để biến đổi thứ từ bỏ nguyện vọng, thí sinh dìm nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 7: Sau lúc chỉnh sửa xong xuôi nhấn nút "Lưu thông tin", khối hệ thống sẽ gửi một mã chuẩn xác OTP về điện thoại cho thí sinh.

Thí sinh nhập mã tuyệt đối này vào screen “Xác nhấn đăng ký”.

Khi ưng thuận thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018 diễn ra, thí sinh phải tiến hành đúng và kỹ mỗi bước để tránh gần như sai sót xứng đáng tiếc. Mặt canh đó, trước lúc thay đổi, sỹ tử nên lưu ý đến thật kỹ, tìm làm rõ thông tin về những ngành và trường bản thân đăng ký.