Các tính từ ngắn và dài trong tiếng anh

Chúng ta đang học tương đối nhiều về tính từ trong giờ đồng hồ anh. Dẫu vậy không phải người nào cũng nắm rõ Tính từ bỏ ngắn cùng tính từ dài và chúng tất cả quy luật khác nhau trong câu so sánh như thế nào?. Vậy cầm nào được coi là một tính tự ngắn hay dài?. Từ bây giờ mình sẽ giúp các bạn giải đáp vụ việc này nhé

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

Tính từ bỏ ngắn

Tính từ có một âm tiết, hoặc 2 âm tiết nhưng chữ cái sau cùng của âm tiết lắp thêm hai có hoàn thành là –y, –le,–ow, –er, cùng –et biết tới tính từ ngắn.

Bạn đang xem: Các tính từ ngắn và dài trong tiếng anh

Ví dụ:Short – /ʃɔːrt/: ngắnSweet – /swiːt/: ngọtClever – /ˈklev.ɚ/: khéo léo, khôn khéo

Trong câu đối chiếu hơn kém, đối với tính từ ngắn ta chỉ cần thêm – er vào sau. Trong câu so sánh hơn độc nhất thêm – est.

Ví dụ:Sharp – sharper – the sharpest: sắc đẹp – dung nhan hơn – dung nhan nhấtLight – lighter – the lightest: nhẹ – khối lượng nhẹ hơn – vơi nhất

Thêm –r ví như tính từ xong tận cùng bằng nguyên âm – e vào câu so sánh hơn kém, hoặc thêm –st trường hợp trong câu đối chiếu cao nhất.

Ví dụ:Nice – nicer – the nicest: đẹp nhất – đẹp hơn – đẹp mắt nhấtClose – closer – the closest: gần – gần hơn – ngay sát nhất

Nếu tính từ xong bằng “y” thì vào câu đối chiếu ta bỏ “y” để thêm -ier trong câu so sánh hơn kém, cùng thêm -iest trong câu đối chiếu cao nhất.

Ví dụ:Happy – happier – the happiest: hạnh phúc – hạnh phúc hơn – niềm hạnh phúc nhấtEasy – easier – the easiest: dễ dàng – dễ dàng hơn – tiện lợi nhất

Nếu trước phụ âm sau cùng là một nguyên âm thì cần gấp hai phụ âm kia rồi bắt đầu thêm – er hoặc – iest.

Xem thêm:

Ví dụ:Hot – hotter – the hottest: nóng – nóng rộng – lạnh nhấtBig – bigger – the biggest: to lớn – to ra thêm – lớn nhất

2. Gần như tính từ tất cả từ ba âm máu trở lên được call là tính trường đoản cú dài.

Ví dụ:Beautiful – /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹpIntelligent – /ɪnˈtel.ə.dʒənt/: thông minhExpensive – /ɪkˈspen.sɪv/: mắc đỏ

Trong câu đối chiếu hơn kém chỉ cần thêm more vào trước tính từ, trong câu đối chiếu hơn tốt nhất thì thêm the most vào trước tính từ.

Ví dụ :More beautiful – the most beautiful: đẹp rộng – đẹp nhất

*

3. Một số trường hợp quánh biệt

Những tính từ ngắn dứt bằng –ed vẫn cần sử dụng more hoặc most trước tính từ vào câu so sánh.

Ví dụ:Pleased – more pleased – the most pleased: bằng lòng – ưa thích hơn – chấp nhận nhấtTired – more tired – the most tired: mệt mỏi

Những tính từ xong xuôi bằng –le,–ow, –er, cùng –et thì có thể vừa thêm -er, -iest vào sau cùng hoặc thêm more, the most vào trước tính từ.

Ví dụ:Quiet – quieter – quietest /more quiet – the most quiet: yên yên – im lặng hơn – vắng lặng nhấtClever – cleverer/ – cleverest/ more clever – the most cleaver: khéo léo – khéo léo hơn – khôn khéo nhấtNarrow – narrower – narrowest /more narrow – the most narrow: hẹp – không lớn hơn – nhỏ bé nhấtSimple – simpler – simplest /more simple – the most simple: đơn giản – dễ dàng hơn – đơn giản nhất

Một số tính từ bỏ bất quy tắc khi đối chiếu hơn kém với cao nhất, bắt buộc học ở trong chúng.

Ví dụ:Good – better – best: tốt – giỏi hơn – tốt nhấtWell (healthy) – better: khỏe – khỏe khoắn hơnBad – worse – worst: tệ – tệ hơn – tệ nhấtFar – farther/further – the farthest/furthest: xa – xa hơn – xa nhất

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

Với bài viết tính từ bỏ ngắn với tính từ lâu năm trong tiếng anh tác giả mong rằng nội dung bài viết này đã lời giải hết vướng mắc của vấn đề. Hãy mô tả nếu thấy bài học hữu ích với theo dõi để update những bài viết mới độc nhất vô nhị của bên mình nhé.Chúc chúng ta thành công